Spis podręczników 2016/2017

Spis podręczników na rok szkolny 2016/2017

Umieszczamy poniżej listę podręczników na rok szkolny 2016/17. Przypominamy, że klasy I i II nie kupują podręczników ( poza religią), gdyż otrzymują je w szkole.

Lista podręczników na rok szkolny 2016/17 znajduje się w zakładce „Dla uczniów”. Przypominamy, że klasy I i II nie kupują podręczników i ćwiczeń (poza religią – „Spotkanie ze Słowem” kl.1, „Aby nie ustać w drodze” – kl.2, „Żyć w miłości Boga ” kl.3, ), gdyż otrzymują je w szkole.

W imieniu nauczycieli poniżej wypisanych klas prosimy rodziców (o ile to możliwe, nikogo nie zmuszamy, a zachęcamy), aby zakupili zeszyty formatu A4. Nasza prośba wynika z:

– troski o karty pracy, które nie mieszczą się w zeszycie o standardowym formacie, ponieważ trudno się je wkleja, uczniowie gubią je, nie mają zadań domowych itd.,

– chęci jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowe klas I i II nie posiadają na własność podręczników. W związku z tym chcemy, aby prowadzili notatki w jednym zeszycie przez 3 lata, tak aby w klasie III móc na lekcjach powtórkowych bez problemu sięgnąć do treści z klasy I,

– stosowania różnych sposobów zapisywania notatek. W przypadku stosowania grafów, map mentalnych, osi czasu, znacznie łatwiej i czytelniej zapisuje się je w zeszytach formatu A4.

Prosimy o zakup zeszytów A4:

– historia – kl.1d, 2d

– biologia – wszystkie klasy

– geografia – wszystkie klasy oprócz 3c i 1d,

– j. niemiecki – grupy p. A. Tomaszczyka w kl. II i III, kl. 1 a ( wszyscy uczniowie). Klasy Id,c,e – po rozpoczęciu roku szkolnego i przydziale uczniów do grup zgodnych z poziomem zaawansowania.

Gimnazjaliści z klasy III mogą skorzystać z Banku Podręczników zgodnie z jego regulaminem.

Jeśli ktoś korzysta po raz pierwszy wpłaca 150 zł, po raz drugi 80 zł, po raz trzeci 60 zł. Wpłata jest przekazywana na konto Rady Rodziców wraz z informacją: wpłata na Bank Podręczników imię i nazwisko ucznia i klasa, do której chodzi.  Bank Podręczników nie obejmuje książek do j.obcych, j.plskiego i religii.