Rada Rodziców

Rada rodziców-rok szkolny 2015/2016

W skład Rady Rodziców wchodzą:

Przewodniczący Tomasz Zając
Z-ca przewodniczącego Aleksander Krajski
Skarbnik Magdalena Nowakowska

 

 

 

Konto bankowe Rady Rodziców: 60 9043 10382038 0041 2962 0001

Tytułem: Składka na Radę Rodziców (imię i nazwisko ucznia, klasa)