Kodeks 2.0

Kodeks 2.0

Szkolny kodeks 2.0

Szkolny Kodeks 2.0, określa zasady dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu w naszej szkole.

Kodeks 2.0 naszej szkoły

  1. W naszej szkole ze sprzętu multimedialnego korzystają wszyscy nauczyciele i uczniowie.
  2. Na wybranych lekcjach dopuszcza się korzystanie z prywatnych e-booków i notebooków za zgodą nauczyciela.
  3. Każdy z nas ma prawo korzystać z internetu w szkole.
  4. Szanujemy prawa autorskie! Nie kopiujemy tekstów z internetu udając, ze sami je napisaliśmy. Jeśli je wykorzystujemy zawsze zaznaczamy jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. Zanim zamieścimy zdjęcie osoby na stronie pytamy ją o zgodę – ona ma prawo nie wyrazić chęci. W przypadku naszej szkolnej strony internetowej wychowawcy uzyskują zgodę rodziców oraz uczniów do publikowania ich wizerunku oraz danych na stronie szkoły i w lokalnej prasie poprzez pisemną zgodę w dzienniku.
  5. Pamiętamy o tym, że nie każda informacja w sieci jest prawdziwa. Korzystamy tylko z zaufanych źródeł informacji.
  6. W całej szkole obowiązuje zakaz przeglądania stron niecenzuralnych oraz korzystania z gier komputerowych ( także on-line)
  7. Z centrum multimedialnego korzystamy przed i po lekcjach. Szkoła umożliwia nam taką sytuację przez wydłużenie czasu pracy biblioteki w czwartek do godz.17.00. Z czasem do biblioteki zostaną zakupione audiobooki.
  8. Każdy uczeń i rodzic naszej szkoły ma stały dostęp do dziennika elektronicznego o ile taka jest jego wola, a także do szkolnej platformy edukacyjnej, do której dostęp jest darmowy i powszechny po zalogowaniu.
  9. Dodatkowy kontakt drogą elektroniczną z nauczycielem umożliwia nam dziennik elektroniczny oraz szkolna platforma edukacyjna.
  10. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze ( rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych ) korzystania z programów użytkowych oraz internetu.